Trial Inverter

Klimatyzatory wyposażone w kompresor Inverter DC, technologia ta wydatnie wpływa na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej. W zależności od wydajności potrzebnej do schłodzenia lub ogrzania pomieszczenia inwerter stopniowo zwiększa swoją moc. Klasa wydajności AA należy do najwyższych standardów. Egologiczny gaz schładzający R 410A nie ma negatywnego wpływu na ozonosferę; ODP – czyli potencjał niszczenia warstwy ozonowej, jest równy zeru! Klimatyzator działa przy niskich temperaturach, dostępna jest wentylacja dwustopniowa.

Trialsplit DC-Inverter:

Monosplit Inverter: wyposażony jest w kompresor Inverter DC, klasa energetyczna „AA”; działa w niskich temperaturach, dostępna jest wentylacja dwu stopniowa.

Specyfikacja techniczna:

  • technologia DC Inverter
  • filtr plazmowy
  • osuszacz
  • ekskluzywny design
  • zmniejszone wymiary
  • pilot zdalnego sterowania
  • filtrowanie wielopoziomowe
  • nanofiltr

Brak możliwości komentowania