Czynniki chłodnicze

W ofercie hurtowni posiadamy czyninki chłodnicze

R600a – R134a – R407c – R410a – R507 – R419 – R422d

Czynnikiem chłodniczym nazywa się substancję stosowaną w urządzeniach chłodniczych, której zadaniem jest odbieranie ciepła z ośrodka chłodzonego przez odparowanie w parowniku przy odpowiednio niskim ciśnieniu, a następnie oddanie tego ciepła do otoczenia w procesie skraplania W ofercie czynniki chłodnicze wysokiej jakości, których użycie gwarantuje prawidłową pracę urządzeń i instalacji. Pełen asortyment dla chłodnictwa i klimatyzacji, czynniki chłodnicze do nowych i istniejących instalacji, zamienniki, oleje chłodnicze oraz butle do czynników chłodniczych.

Czynniki chłodnicze mają znormalizowany system oznaczeń. Identyfikacyjny numer kodowy czynnika chłodniczego jest poprzedzony literą R (od słowa refrigerant). System kodów czynników chłodniczych jest oparty na normie ISO 817 — Organie Refrigerants — Number Designations oraz PN/M-04611 — Chłodnictwo.

Brak możliwości komentowania