Termostat do mleka

W ofercie hurtowni znajdą państwo regulatory chłodnicze firmy MAKOT posiadamy regulatory temperatury serii SMT-05 oraz  SMT-03

5055679_1274474211_dRegulatory temperatury typu SMT-05 są mikroprocesorowymi, programowalnymi sterownikami przeznaczonymi do zastosowania w schładzarkach do mleka. Regulatory te umieszczone są w małej hermetycznej obudowie panelowej(IP65) do zawieszania i wyposażone w wyjścia wyprowadzone przewodami.

Dzięki uniwersalności tych regulatorów możliwe są również inne ich zastosowania. Przykładem innego zastosowania jest możliwość ustawienia regulatora jako regulator grzejny i zaadoptowanie go do sterowania układem grzejnym. W tym przypadku dodatkowo można wykorzystać sterowanie wentylatorami (zastosowanie – suszarnie).

Fabryczne ustawienia regulatora umożliwiają szybkie i bezpośrednie jego użycie do większości standardowych urządzeń.

Modele SMT-05A posiadają dodatkowo wyjście sterownicze mieszadła przystosowane do sterowania jedno i dwufazowego.

smt 03Regulator serii  SMT-03 jest  mikroprocesorowym, programowalnym sterownikiem przeznaczonym do zastosowania w schładzarkach do mleka.
Obudowa tego regulatora  przystosowana jest do montażu panelowego. Różnią się one między sobą sposobem wyprowadzenia wyjść. Regulator serii SMT-03  wyprowadzany jest przy użyciu złącz do przykręcania przewodów.

FUNKCJE REGULATORÓW:

1.Wybór trybu pracy regulatora: tryb chłodniczy, tryb grzejny.
2.Pomiar i wyświetlanie mierzonej temperatury z rozdzielczością 0,2oC.
3.Sterowanie agregatem w zależności od mierzonej temperatury z rozdzielczością    0,2oC.
4.Sterowanie mieszadłem lub wentylatorem umożliwiające realizację następujących wariantów tego sterowania (w zależności od dokonanych ustawień):
< Praca automatyczna mieszadło (wentylator) pracuje cyklicznie, niezależnie od    stanu pracy agregatu (układu grzejnego)
< mieszadło (wentylator) pracuje w sposób ciągły w czasie pracy agregatu (układu  grzejnego), w momencie wyłączenia się pracy agregatu mieszadło przechodzi do  pracy cyklicznej
< mieszadło (wentylator) pracuje jedynie w momencie włączenia pracy agregatu  (układu grzejnego)
< wyłączona praca mieszadła (wentylatora)
< Praca wyzwalana ręcznie
< włączenie ciągłej pracy mieszadła (wentylatora)
< włączenie pracy mieszadła (wentylatora) na ściśle określony czas
5.Wizualizacja stanu pracy agregatu (układu grzejnego), oraz mieszadła (wentylatora).
6.Blokowanie pracy mieszadła (wentylatora) oraz agregatu (układu grzejnego) w momencie otwarcia klapy zbiornika schładzalnika mleka (zadziałania wyłącznika krańcowego).
7.Nadzór pracy agregatu polegający na możliwości ustawienia maksymalnego i minimalnego czasu pracy agregatu jak i minimalnego czasu postoju agregatu.
8.Pamięć wartości temperatur maksymalnych i minimalnych w całym cyklu pracy regulatora. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego zapisywania danych temperaturowych do pamięci regulatora od momentu jego włączenia.
9.Sygnalizacja alarmowa – wizualna i dźwiękowa, przekroczenia zadanego przedziału temperatur. Funkcja ta połączona jest z możliwością opóźnienia czasowego włączenia systemu alarmowego regulatora od momentu jego włączenia.
10.Nadzór i sygnalizacja uszkodzenia czujnika pomiarowego.
11.Zabezpieczenie nastaw instalatora hasłem.
12.Ograniczenie przedziału nastaw temperatury sterowania.
13.Dezaktywacja alarmu dźwiękowego.
14.Opóźnienie wyłączenia agregatu po otwarciu klapy schładzalnika do mleka.

Brak możliwości komentowania