Styczniki

Oferta styczników obejmuje ministyczniki od 2,2 do 4 kW oraz styczniki od 2,2 do 238 kW.

Zakres funkcji pomocniczych oraz akcesoriów jest bardzo obszerny i obejmuje: pomocnicze styczniki blokowe, blokowe timery, moduły sprzęgające, blokady mechaniczne, tabliczki znamionowe oraz wiele innych elementów.

CI 5, Ministyczniki

thumb_ci5-9_whiteCI 5 – ministyczniki do zastosowań w zakresie mocy do 5,5 kW są dostępne do pracy z cewkami prądowymi AC i DC. Zapewniają one niezawodną pracę oraz bardzo małe wahania wysokich i niskich napięć. Charakterystyczną cechą ministyczników jest ich kompaktowa budowa umożliwiająca stosowanie ich tam, gdzie ilość miejsca jest niewielka. Dzięki dodatkowym blokom styków pomocniczych, regulatorom czasowym i innym dodatkowym akcesoriom ministyczniki zapewniają dużą elastyczność. CI 5 gwarantuje też instalatorom i personelowi konserwacyjnemu dodatkowe zabezpieczenie przed porażeniem prądem elektrycznym dzięki bezpiecznej odległości od części pod napięciem podczas montażu, zgodnie z normą IEC 60947, wydanie 5. CI 5 zawiera też specjalne bimetaliczne zabezpieczenie w postaci przekaźników przeciwprzeciążeniowych dla stanu wrażliwego na utratę fazy. Ponadto w ofercie CI 5 znajdują się urządzenia z termicznymi przekaźnikami nadmiarowymi przeznaczone do zabezpieczania silników klatkowych.

  • Kompaktowa budowa,
  • Duża elastyczność,
  • Zakres mocy do 5,5 kW,
  • Do cewek prądowych AC i DC

CI (seria 6-50)

thumb_ci6-15_nov02Styczniki CI 6-50 są dostępne w 3 rozmiarach. Najmniejszy CI 6-15 (2,2-7,5 kW), średni CI 16-30 (7,5-15 kW) oraz największy CI 32-50 (15-25 kW). Wszystkie rozmiary dostępne są z trzema stykami NO. Styczniki CI 6-15 są również dostępne z czterema stykami NO.

  • Niewielkie wymiary, dostępne w trzech rozmiarach
  • Montaż na szynie DIN lub za pomocą śrub montażowych
  • Zakres od 2,2 do 25 kW
  •  Do wszystkich cewek prądu stałego i zmiennego

CI (seria 61-86)

thumb_ci61-86Stycznik CI 61-86 są dostępne z trzema stykami NO. Standardowo cewki obsługują podwójne częstotliwości. Długowieczność styczników CI 61-86, czyni je odpowiednimi do wszystkiego rodzaju instalacji elektrycznych w przemyśle. W połączeniu z przekaźnikami termicznymi, stycznik przełącza oraz chroni silniki indukcyjne przed przeciążeniem lub asymetrycznym obciążeniem. Szeroki zakres zaczepianych pomocniczych styków, timerów, ograniczników skoków napięcia, blokad mechanicznych oraz tabliczek oznaczeniowych powoduje, że CI 61-86 jest odpowiedni zarówno dla klientów typu OEM jak i dla instalatorów paneli.

 CI (seria 110-180) 

thumb_ci105-420ei_nov02Styczniki z typoszeregu CI 110 – 141 są dostępne w jednym rozmiarze, z trzema stykami głównymi NO, oraz z jednym stykiem pomocniczym NO oraz jednym NC. Zestaw styków głównych dostępny jest jako akcesorium. W połączeniu z przekaźnikami termicznymi lub wyłącznikiem silnikowym, stycznik przełącza oraz chroni silniki indukcyjne przed przeciążeniem lub asymetrycznym obciążeniem. Szeroki zakres zaczepianych pomocniczych styków, ograniczników skoków napięcia, blokad mechanicznych oraz tabliczek oznaczeniowych powoduje, że CI 110 – 141 jest odpowiedni zarówno dla klientów typu OEM jak i dla instalatorów paneli.

 CI EI (seria 9-30)

thumb_ci_ei_1Styczniki sterowane napięciem stałymStycznik CI 9 EI – 30 EI jest dostępny w dwóch rozmiarach. Mniejszy: CI 9 EI – 15 EI (4-7,5 kW), oraz większy CI 25 EI – 30 (11-15 kW). Oba są dostarczane z trzema stykami głównymi typu NO. Sterowanie odbywa się poprzez interfejs PLC napięciem 24 V prądu stałego, natomiast cewka może być zasilana napięciem 24V dc lub 230 ac. Długowieczność styczników umożliwia im pracę we wszystkich rodzajach instalacji elektrycznych w przemyśle. Dodatkowo w połączeniu z przekaźnikiem termicznym lub wyłącznikiem silnikowym, stycznik przełącza oraz chroni silnik indukcyjny przed przeciążeniem lub asymetrycznym obciążeniem. Szeroka oferta zaciskowych styków pomocniczych, przekaźników czasowych, ograniczników skoków napięcia, blokad mechanicznych oraz tabliczek oznaczeniowych powoduje, że CI 9 EI – 30 EI jest odpowiedni dla klientów typu OEM jak i dla instalatorów paneli.

 CI EI (seria 210-420) 

thumb_ci105-420ei_nov02 (1)Styczniki z przekaźnikiem separującym
Styczniki z typoszeregu CI 180 EI – 420 EI są dostępne w dwóch rozmiarach, mniejszy: CI 180 EI (90 kW), oraz większy CI 210 EI do 420EI (110 – 220 kW), z trzema stykami głównymi NO, oraz z jednym stykiem pomocniczym NO oraz jednym NC. Zestaw styków głównych dostępny jest jako akcesorium. W ustawieniu fabrycznym stycznik uruchamiany jest poprzez podanie napięcia na cewkę, możliwe jest również sterowanie bezpośrednie ze sterownika PLC napięciem 24V dc poprzez wbudowany interfejs, przy niezależnym zasilaniu obwodu cewki napięciem przemiennym. Szeroki zakres zaczepianych pomocniczych styków, ograniczników skoków napięcia, blokad mechanicznych oraz tabliczek oznaczeniowych powoduje, że CI 170 EI – 420 EI jest odpowiedni zarówno dla klientów typu OEM jak i dla instalatorów paneli.

Brak możliwości komentowania