Honeywell

Automatyczne zawory rozprężne

Automatyczne zawory rozprężne produkowane przez Honeywell rozprężają czynnik chłodniczy oraz utrzymują ustaloną wartość ciśnienia parowania na stałym poziomie. Zawory te są najczęściej używane dla układów chłodniczych z pojedynczym wtryskiem czynnika do parownika oraz bez odbiornika cieczy. Przykłady zastosowań: klimatyzatory, osuszacze, chłodnice wody i urządzenia do produkcji lodu.

Zawór stałego ciśnienia

Możliwość dostosowania zaworu do wymagań klienta

Zawory rozprężne są używane do rozprężania ciekłego czynnika chłodniczego o wyższych parametrach ciśnienia i temperatury do niższego ciśnienia i niższej temperatury. Pełniąc funkcję kontrolującą stopień przegrzewu zawory rozprężne regulują przepływ czynnika chłodniczego zależnie od ciśnienia parowania i temperatury parowania na wylocie parownika. Zawór dostosowuje ściśle ilość czynnika, który jest wtryskiwany do parownika i zapewnia ekonomiczne i optymalne wykorzystanie powierzchni wymiany ciepła parownika.

AEL

Automatyczne zawory rozprężne (zawory stałego ciśnienia) serii AEL są stosowane w chłodnictwie ogólnym oraz dla urządzeń produkowanych seryjnie. Do instalacji z pojedynczym wtryskiem oraz bez separatora cieczy takich jak klimatyzatory, osuszacze, schładzacze wody
i maszyny do produkcji lodu.

altOpis:

 •  najmniejsze wymiary
 •  wysoka skuteczność
 •  konstrukcja hermetyczna
 •  szeroki zakres temp. parowania
 •  regulowana wartość ciśnienia parowania
 •  przyłącza lutowane
 •  wewnętrzne wyrównanie ciśnienia
 •  wbudowana dysza
 •  opcjonalnie dostępne obejście
 •  czynniki chłodnicze: wszystkie CFC, HCFC, HFC
  nie stosować amoniaku
 • wyjątkowa wytrzymałość dzięki spawaniu w gazie
  ochronnym głowicy i przepony ze stali nierdzewnej


AMV(X)

Opis:

 • alt najmniejsze wymiary
 •  wysoka skuteczność
 •  konstrukcja hermetyczna
 •  szeroki zakres temp. parowania
 •  regulowana wartość ciśnienia parowania
 •  przyłącza lutowane
 •  wewnętrzne wyrównanie ciśnienia
 •  wbudowana dysza
 •  opcjonalnie dostępne obejście
 •  czynniki chłodnicze: wszystkie CFC, HCFC, HFC
  nie stosować amoniaku
 •  wyjątkowa wytrzymałość dzięki spawaniu w gazie
  ochronnym głowicy i przepony ze stali nierdzewnej

Bypass – Regulatory gorących par

Zawory Obejściowe Honeywell są używane w celu dostosowania wydajności sprężarki do aktualnej wydajności parownika w układzie chłodniczym. Bypass-Regulator Gorących Par może być instalowany
w linii obejścia pomiędzy przewodem gorących par i przewodem ssącym. Ciśnienie w przewodzie ssącym jest ograniczone przez dodanie gorących par czynnika z przewodu wysokiego ciśnienia do przewodu niskiego ciśnienia. Taki zabieg ma na celu na przykład zabezpieczenie przed zamarzaniem czynnika. Zawory obejściowe są odpowiednie dla standardowych instalacji chłodniczych jak również dla specjalnych urządzeń jak osuszacze, chłodnice wody lub urządzenia do produkcji lodu.

altCVC
Zawór obejściowy do kontroli wydajności, wewnętrzne wyrównanie ciśnienia, regulowana wartość ciśnienia na ssaniu od 1-6 bar, przyłącza lutowane, wbudowana dysza, rozmiar dyszy 4.

Zawory obejściowe serii CVC i HLE są stosowane w celu dostosowania wydajności sprężarki do rzeczywistego obciążenia parownika w instalacji chłodniczej. Zawór obejściowy może być montowany w przewodzie upustowym pomiędzy stroną tłoczną i ssawną sprężarki. Ciśnienie ssania jest ograniczone poprzez dostarczenie gorących par ze strony tłocznej do przewodu niskiego ciśnienia.

Zawory obejściowe znajdują zastosowanie w chłodnictwie ogólnym oraz w seryjnie produkowanych urządzeniach jak osuszacze, schładzacze wody czy urządzeniach do produkcji lodu.

altHLE
Zawór obejściowy do kontroli wydajności, wewnętrzne wyrównanie ciśnienia, regulowana wartość ciśnienia na ssaniu od 1-9 bar, przyłącza lutowane, wbudowana dysza, rozmiar dyszy 4.5S.

Zawory obejściowe serii CVC i HLE są stosowane w celu dostosowania wydajności sprężarki do rzeczywistego obciążenia parownika w instalacji chłodniczej. Zawór obejściowy może być montowany w przewodzie upustowym pomiędzy stroną tłoczną i ssawną sprężarki. Ciśnienie ssania jest ograniczone poprzez dostarczenie gorących par ze strony tłocznej do przewodu niskiego
ciśnienia.
Zawory obejściowe znajdują zastosowanie w chłodnictwie ogólnym oraz w seryjnie produkowanych urządzeniach jak osuszacze, schładzacze wody czy urządzeniach do produkcji lodu.

altHLEX 8-11

Zawór obejściowy do kontroli wydajności, zewnętrzne wyrównanie ciśnienia, regulowana wartość ciśnienia na ssaniu od 1-9 bar, równoważący otwór przelotowy, przyłącza lutowane, wbudowana dysza, rozmiar dyszy 4.75-11. Zawory obejściowe serii HLEX są stosowane w celu dostosowania wydajności sprężarki do aktualnego obciążenia parownika w instalacji chłodniczej. Zawór obejściowy może być montowany w przewodzie upustowym pomiędzy stroną tłoczną i ssawną sprężarki. Ciśnienie ssania jest ograniczone poprzez dostarczenie gorących par ze strony tłocznej do przewodu niskiego ciśnienia.

Zawory obejściowe znajdują zastosowanie w chłodnictwie ogólnym oraz w seryjnie produkowanych urządzeniach jak osuszacze, schładzacze wody czy urządzeniach do produkcji lodu.

HLEX 4.75-7

Zawory obejściowe serii HLEX są stosowane w celu dostosowania wydajności sprężarki do aktualnego obciążenia parownika w instalacji chłodniczej. Zawór obejściowy może być montowany w przewodzie upustowym pomiędzy stroną tłoczną i ssawną sprężarki. Ciśnienie ssania jest ograniczone poprzez dostarczenie gorących par ze strony tłocznej do przewodu niskiego ciśnienia.

Zawory obejściowe znajdują zastosowanie w chłodnictwie ogólnym oraz w seryjnie produkowanych urządzeniach jak osuszacze, schładzacze wody czy urządzeniach do produkcji lodu.

Termostatyczne zawory rozprężne

Termostatyczne zawory ze stałą dyszą mają zastosowanie w seryjnej produkcji urządzeń; typowym przykładem zastosowania są pompy ciepła, chillery, komory chłodnicze, zamrażarki, urządzenia do głębokiego mrożenia, wytwornice lodu/lodów, kompaktowe urządzenia do chłodnictwa i klimatyzacji.

 •  system modułowy z możliwością dostosowania do wymagań klienta
 • wszystkie zawory z ciepłą przeponą; nie występuje migracja wsadu
 • optymalne dostosowanie do wydajności dzięki niewielkiemu stopniowaniu dyszy

Zawory posiadające funkcję MOP chronią sprężarkę poprzez ograniczenie wartości ciśnienia na ssaniu

Posiadamy zawory rozprężne  TLK ze stałą dyszą,TLE(X) 0.5-4.5 ze stałą dyszą,TMV(X) z wymienną dyszą,TMV(X)BL z wymienną dyszą,TLEX 4.75-6 ze stałą dyszą,TLEX 4.75-11 ze stałą dyszą,TMX z wymienną dyszą,TMVL(X) z wymienną dyszą.

 Zawory elektromagnetyczne

Zawory wtryskowe są stosowane w układach chłodniczych w celu obniżenia temperatury par na linii ssącej. W zależności od stopnia przegrzania pary, ciekły czynnik jest wtryskiwany do przewodu na ssaniu. Następuje wówczas schłodzenie czynnika w przewodzie ssącym. Zawory wtryskowe Honeywell mogą być łączone z zaworami obejściowymi.

 • łatwość dopasowania dzięki systemowi modułowemu
 •  wymienne dysze
 • optymalne dostosowanie do wydajności chłodniczej dzięki niewielkiemu stopniowaniu dyszy
 • kompatybilny z bazami i dyszami zaworów rozprężnych Honeywell

Zawory wtryskowe

altZawory wtryskowe są stosowane w układach chłodniczych w celu obniżenia temperatury par na linii ssącej. W zależności od stopnia przegrzania pary, ciekły czynnik jest wtryskiwany do przewodu na ssaniu. Następuje wówczas schłodzenie czynnika w przewodzie ssącym. Zawory wtryskowe Honeywell mogą być łączone z zaworami obejściowymi.

 •  łatwość dopasowania dzięki systemowi modułowemu
 • wymienne dysze
 • optymalne dostosowanie do wydajności chłodniczej dzięki niewielkiemu stopniowaniu dyszy
 • kompatybilny z bazami i dyszami zaworów rozprężnych Honeywell

Zawory zwrotne

altZawory zwrotne są instalowane w przewodzie ciekłego czynnika chłodniczego oraz gazu po stronie ssącej i tłocznej. Zapobiegają cofaniu się czynnika chłodniczego w układzie. W zaworze zastosowany jest tłok ze sprężyną, która otwiera zawór dla przepływu czynnika tylko w jednym kierunku.

Dla wszystkich fluorowcopochodnych czynników chłodniczych RV

Zawory zwrotne serii RV są montowane w przewodzie cieczowym, w przewodzie gorącego gazu i na linii ssącej układu chłodniczego w celu zapewnienia przepływu czynnika tylko w jednym kierunku. Jest to zapewnione poprzez zastosowanie tłoka ze sprężyną, który otwiera się tylko zgodnie z jednym kierunkiem przepływu.

Wzierniki

Wzierniki produkowane przez Honeywell pozwalają określić stan czynnika krążącego w instalacji chłodniczej. Poprzez wziernik można zobaczyć czy w ciekłym czynniku są na przykład pęcherzyki. Wskaźnik wilgoci pokazuje obecność wilgoci w układzie.

 •  niewielki spadek ciśnienia w układzie, optymalna konstrukcja bez elementów wewnętrznych
 • szerokie pole widzenia bez odblasków na dnie wziernika, pełna widoczność przepływającego czynnika
 • odpowiednie dla wszystkich aktualnie stosowanych czynników chłodniczych
 • przyłącza lutowane lub gwintowane

Dostępne wzierniki SBIA, SBI, SLI

 Tłumiki drgań

Tłumiki drgań Honeywell są używane w celu minimalizacji drgań przewodów wywoływanych pracą sprężarki. W konsekwencji tłumik drgań obniża również poziom hałasu oraz kompensuje naprężenia termiczne.

Brak możliwości komentowania